Lọc theo:
Cây tầm bóp - Cây thù lù
Cây tầm bóp - Cây thù lù

150,000đ/kg

180,000đ/kg
Cây chó đẻ - Diệp hạ châu
Cây chó đẻ - Diệp hạ châu

115,000đ/kg

145,000đ/kg
Cây cải trời
Cây cải trời

150,000đ/kg

198,000đ/kg
Xuyên tâm liên
Xuyên tâm liên

200,000đ/kg

350,000đ/kg
Rể cây mật nhân
Rể cây mật nhân

215,000đ/kg

320,000đ/kg
Gừng đen sấy khô
Gừng đen sấy khô

300,000đ/kg

350,000đ/kg
Cây cỏ máu tuệ lâm
Cây cỏ máu tuệ lâm

150,000đ/kg

180,000đ/kg
Cây cỏ máu
Cây cỏ máu

120,000đ/kg

149,000đ/kg
Quả sim rừng
Quả sim rừng

145,000đ/kg

200,000đ/kg
Chè vằng sẻ
Chè vằng sẻ

115,000đ

125,000đ
Quả bồ kết khô cao cấp
Quả bồ kết khô cao cấp

185,000đ/kg

190,000đ/kg
Lá đinh lăng khô
Lá đinh lăng khô

115,000đ

150,000đ
Long nhãn sông mã
Long nhãn sông mã

365,000đ/kg

385,000đ/kg
Cây nhọ nồi - Cây cỏ mực
Cây nhọ nồi - Cây cỏ mực

179,000đ/kg

189,000đ/kg
Cây lạc tiên
Cây lạc tiên

115,000đ/kg

150,000đ/kg
Củ Hoài sơn - Củ mài
Củ Hoài sơn - Củ mài

175,000đ/kg

280,000đ/kg
Cây bồ công anh
Cây bồ công anh

215,000đ/kg

250,000đ/kg
Táo đen cao cấp
Táo đen cao cấp

165,000đ/kg

185,000đ/kg
Cây cỏ xước
Cây cỏ xước

155,000đ/kg

190,000đ/kg
Cây chùm ngây
Cây chùm ngây

140,000đ/kg

180,000đ/kg
Thảo quả
Thảo quả

265,000đ/kg

395,000đ/kg
Mũ trôm nguyên chất
Mũ trôm nguyên chất

250,000đ/kg

300,000đ/kg
Gừng  sấy khô
Gừng sấy khô

160,000đ/kg

190,000đ/kg
Nghệ đen sấy khô
Nghệ đen sấy khô

180,000đ/kg

190,000đ/kg
Rể đinh lăng nếp phơi khô
Rể đinh lăng nếp phơi khô

195,000đ/kg

210,000đ/kg
Có tất cả 26 sản phẩm