Lọc theo:
Sâm tiên mao - Sâm cau đen
Sâm tiên mao - Sâm cau đen

320,000đ/kg

500,000đ/kg
Cây Mú Từn - Cù boong nậu
Cây Mú Từn - Cù boong nậu

115,000đ/kg

135,000đ/kg
Sâm cau rừng tây bắc
Sâm cau rừng tây bắc

139,000đ/kg

149,000đ/kg
Rể cây Mú Từn
Rể cây Mú Từn

165,000đ

185,000đ
Kiếu nhiêu lỵ
Kiếu nhiêu lỵ

245,000đ/kg

400,000đ/kg
Kiếu nhiêu lỵ - SỨC CHÍN TRÂU
Kiếu nhiêu lỵ - SỨC CHÍN TRÂU

245,000đ/kg

300,000đ/kg
Minh mạng thang 33 vị 2 tắc kè
Minh mạng thang 33 vị 2 tắc kè

255,000Thang

265,000Thang
Amakong 12 vị tây nguyên
Amakong 12 vị tây nguyên

135,000Thang

148,000Thang
Lá dâm dương hoắc
Lá dâm dương hoắc

335,000đ

350,000đ
Sâm cau rừng tây bắc phơi khô
Sâm cau rừng tây bắc phơi khô

195,000đ/kg

225,000đ/kg
Nhục thung dung
Nhục thung dung

635,000đ/kg

650,000đ/kg
Tứn khửn thang 8 vị
Tứn khửn thang 8 vị

245,000đ/kg

289,000đ/kg
Bạch tật lê
Bạch tật lê

235,000đ/kg

265,000đ/kg
Ba kích tím
Ba kích tím

165,000đ/kg

175,000đ/kg
Rể cây Mú Từn Vip
Rể cây Mú Từn Vip

115,000đ/kg

135,000đ/kg
Sâm cau đỏ rừng tây bắc
Sâm cau đỏ rừng tây bắc

139,000đ/kg

150,000đ/kg
Sức chín trâu
Sức chín trâu

239,000

250,000
Nấm ngọc cẩu khô
Nấm ngọc cẩu khô

-483,500,000đ/kg

215,000đ/kg
Nhục thung dung đen dẻo
Nhục thung dung đen dẻo

635,000đ/kg

650,000đ/kg
Cao sìn sú Tây Nguyên
Cao sìn sú Tây Nguyên

200,000đ/gói

250,000đ/gói
Nam Vương Ngọc Linh
Nam Vương Ngọc Linh

400,000đ/hộp

450,000đ/hộp
Có tất cả 27 sản phẩm