Lọc theo:
Dây thìa canh
Dây thìa canh

120,000đ/kg

130,000đ/kg
Dây thìa canh hải hậu nam định
Dây thìa canh hải hậu nam định

125,000đ/kg

135,000đ/kg
Khổ qua rừng nguyên trái
Khổ qua rừng nguyên trái

365,000đ/kg

370,000đ/kg
Lá mảng cầu xiêm
Lá mảng cầu xiêm

365,000đ/kg

385,000đ/kg
Trà mảng cầu xiêm
Trà mảng cầu xiêm

465,000đ/kg

485,000đ/kg
Quả dứa rừng - Quả dứa dại
Quả dứa rừng - Quả dứa dại

149,000đ/kg

169,000đ/kg
Quả sung sấy khô
Quả sung sấy khô

325,000đ/kg

350,000đ/kg
Củ Hoài sơn - Củ mài
Củ Hoài sơn - Củ mài

175,000đ/kg

280,000đ/kg
Cây cỏ ngọt
Cây cỏ ngọt

165,000đ/kg

180,000đ/kg
Có tất cả 9 sản phẩm