Lọc theo:
Trà hắc kỷ tử - Kỷ tử đen
Trà hắc kỷ tử - Kỷ tử đen

385,000đ/kg

450,000đ/kg
Rể cây mật nhân
Rể cây mật nhân

215,000đ/kg

320,000đ/kg
Sâm đương quy
Sâm đương quy

365,000đ/kg

385,000đ/kg
Cây Xạ Đen
Cây Xạ Đen

115,000đ/kg

150,000đ/kg
Táo mèo
Táo mèo

105,000đ/kg

150,000đ/kg
Ba kích tím
Ba kích tím

165,000đ/kg

175,000đ/kg
Dây thìa canh hải hậu
Dây thìa canh hải hậu

120,000đ/kg

135,000đ/kg
Rể cây Mú Từn Vip
Rể cây Mú Từn Vip

115,000đ/kg

135,000đ/kg
Cây an xoa tím khô
Cây an xoa tím khô

99,000đ/kg

150,000đ/kg
Sâm cau đỏ rừng tây bắc
Sâm cau đỏ rừng tây bắc

139,000đ/kg

150,000đ/kg
Cây trinh nữ hoàng cung
Cây trinh nữ hoàng cung

120,000đ/kg

135,000đ/kg
Sức chín trâu
Sức chín trâu

239,000

250,000
Chè dây Cao Bằng
Chè dây Cao Bằng

99,000đ/kg

150,000đ/kg
Nhục thung dung đen dẻo
Nhục thung dung đen dẻo

635,000đ/kg

650,000đ/kg
Khổ qua rừng
Khổ qua rừng

365,000đ/kg

450,000đ/kg
Trà mảng cầu xiêm cao cấp
Trà mảng cầu xiêm cao cấp

465,000đ/kg

485,000đ/kg
Có tất cả 17 sản phẩm