Sâm tiên mao - Sâm cau đen
Sâm tiên mao - Sâm cau đen

320,000đ/kg

500,000đ/kg
Xuyên tâm liên
Xuyên tâm liên

200,000đ/kg

350,000đ/kg
Trà hắc kỷ tử - Kỷ tử đen
Trà hắc kỷ tử - Kỷ tử đen

385,000đ/kg

450,000đ/kg
Rể cây mật nhân
Rể cây mật nhân

215,000đ/kg

320,000đ/kg
Sâm đương quy
Sâm đương quy

365,000đ/kg

385,000đ/kg
Xuyên tâm liên
Xuyên tâm liên

200,000đ/kg

350,000đ/kg
Trà hắc kỷ tử - Kỷ tử đen
Trà hắc kỷ tử - Kỷ tử đen

385,000đ/kg

450,000đ/kg
Rể cây mật nhân
Rể cây mật nhân

215,000đ/kg

320,000đ/kg
Sâm đương quy
Sâm đương quy

365,000đ/kg

385,000đ/kg
Củ tam thất
Củ tam thất

980,000đ/kg

1,400,000đ/kg
Xuyên tâm liên
Xuyên tâm liên

200,000đ/kg

350,000đ/kg
Trà hắc kỷ tử - Kỷ tử đen
Trà hắc kỷ tử - Kỷ tử đen

385,000đ/kg

450,000đ/kg
Rể cây mật nhân
Rể cây mật nhân

215,000đ/kg

320,000đ/kg
Sâm đương quy
Sâm đương quy

365,000đ/kg

385,000đ/kg
Cây Mú Từn - Cù boong nậu
Cây Mú Từn - Cù boong nậu

115,000đ/kg

135,000đ/kg
Slide-01
Sâm đương quy
Sâm đương quy

365,000 đ/kg

385,000 đ/kg
Cây Mú Từn - Cù boong nậu
Cây Mú Từn - Cù boong nậu

115,000 đ/kg

135,000 đ/kg
Minh mạng thang 33 vị 2 tắc kè
Minh mạng thang 33 vị 2 tắc kè

255,000 Thang

265,000 Thang
Amakong 12 vị tây nguyên
Amakong 12 vị tây nguyên

135,000 Thang

148,000 Thang
Nhục thung dung
Nhục thung dung

635,000 đ/kg

650,000 đ/kg
Củ đinh lăng tươi
Củ đinh lăng tươi

165,000 đ/kg

190,000 đ/kg
Tứn khửn thang 8 vị
Tứn khửn thang 8 vị

245,000 đ/kg

289,000 đ/kg
Táo đỏ Tân Cương
Táo đỏ Tân Cương

185,000 đ/kg

195,000 đ/kg
Trái nhàu khô
Trái nhàu khô

165,000 đ/kg

185,000 đ/kg
Sâm ô linh
Sâm ô linh

12,000,000 đ/kg

13,000,000 đ/kg
Long nhãn sông mã
Long nhãn sông mã

365,000 đ/kg

385,000 đ/kg
Xuyên tâm liên
Xuyên tâm liên

200,000 đ/kg

350,000 đ/kg
Rể cây mật nhân
Rể cây mật nhân

215,000 đ/kg

320,000 đ/kg
Củ tam thất
Củ tam thất

980,000 đ/kg

1,400,000 đ/kg
Cây Mú Từn - Cù boong nậu
Cây Mú Từn - Cù boong nậu

115,000 đ/kg

135,000 đ/kg
Dây thìa canh
Dây thìa canh

120,000 đ/kg

130,000 đ/kg
Cây an xoa tím
Cây an xoa tím

95,000 đ

149,000 đ
Lá cây trinh nữ hoàng cung
Lá cây trinh nữ hoàng cung

120,000 đ/kg

150,000 đ/kg
Cây an xoa chữa bệnh gan
Cây an xoa chữa bệnh gan

95,000 đ

100,000 đ
Quả sim rừng
Quả sim rừng

145,000 đ/kg

200,000 đ/kg
Dây thìa canh hải hậu nam định
Dây thìa canh hải hậu nam định

125,000 đ/kg

135,000 đ/kg
Sâm cau rừng tây bắc
Sâm cau rừng tây bắc

139,000 đ/kg

149,000 đ/kg
Lá dâm dương hoắc
Lá dâm dương hoắc

335,000 đ

350,000 đ
Bạch tật lê
Bạch tật lê

235,000 đ/kg

265,000 đ/kg
Nhục thung dung đen dẻo
Nhục thung dung đen dẻo

635,000 đ/kg

650,000 đ/kg
Cao sìn sú Tây Nguyên
Cao sìn sú Tây Nguyên

200,000 đ/gói

250,000 đ/gói
Nam Vương Ngọc Linh
Nam Vương Ngọc Linh

400,000 đ/hộp

450,000 đ/hộp
Củ tam thất
Củ tam thất

980,000 đ/kg

1,400,000 đ/kg
Sâm cau rừng tây bắc
Sâm cau rừng tây bắc

139,000 đ/kg

149,000 đ/kg
Kiếu nhiêu lỵ
Kiếu nhiêu lỵ

245,000 đ/kg

400,000 đ/kg
Kiếu nhiêu lỵ - SỨC CHÍN TRÂU
Kiếu nhiêu lỵ - SỨC CHÍN TRÂU

245,000 đ/kg

300,000 đ/kg
Minh mạng thang 33 vị 2 tắc kè
Minh mạng thang 33 vị 2 tắc kè

255,000 Thang

265,000 Thang
Amakong 12 vị tây nguyên
Amakong 12 vị tây nguyên

135,000 Thang

148,000 Thang
Cây bạch hoa xà thiệt thảo
Cây bạch hoa xà thiệt thảo

145,000 đ/kg

149,000 đ/kg
Lá dâm dương hoắc
Lá dâm dương hoắc

335,000 đ

350,000 đ
Cây bán chi liên phơi khô
Cây bán chi liên phơi khô

165,000 đ/kg

210,000 đ/kg
Sâm cau rừng tây bắc phơi khô
Sâm cau rừng tây bắc phơi khô

195,000 đ/kg

225,000 đ/kg
Củ tam thất
Củ tam thất

980,000 đ/kg

1,400,000 đ/kg
Cây cỏ máu tuệ lâm
Cây cỏ máu tuệ lâm

150,000 đ/kg

180,000 đ/kg
Dây thìa canh
Dây thìa canh

120,000 đ/kg

130,000 đ/kg
Cây an xoa tím
Cây an xoa tím

95,000 đ

149,000 đ
Lá cây trinh nữ hoàng cung
Lá cây trinh nữ hoàng cung

120,000 đ/kg

150,000 đ/kg
Minh mạng thang 33 vị 2 tắc kè
Minh mạng thang 33 vị 2 tắc kè

255,000 Thang

265,000 Thang
Cây xáo tam phân Khánh Hòa
Cây xáo tam phân Khánh Hòa

2,800,000 đ

5,000,000 đ
Dây thìa canh hải hậu nam định
Dây thìa canh hải hậu nam định

125,000 đ/kg

135,000 đ/kg
Cây bạch hoa xà thiệt thảo
Cây bạch hoa xà thiệt thảo

145,000 đ/kg

149,000 đ/kg
Lá dâm dương hoắc
Lá dâm dương hoắc

335,000 đ

350,000 đ
Nhục thung dung
Nhục thung dung

635,000 đ/kg

650,000 đ/kg
Trà hoa cúc
Trà hoa cúc

455,000 đ/kg

465,000 đ/kg
Trà hoa hồng TÂY TẠNG
Trà hoa hồng TÂY TẠNG

545,000 đ/kg

585,000 đ/kg
Trà hoa nhài
Trà hoa nhài

585,000 đ/kg

600,000 đ/kg
Trà hoa hồng
Trà hoa hồng

485,000 đ/kg

585,000 đ/kg
Trà hoa đậu biếc
Trà hoa đậu biếc

425,000 đ/kg

450,000 đ/kg
Hoa cúc trắng - Bạch cúc
Hoa cúc trắng - Bạch cúc

475,000 đ/kg

500,000 đ/kg
Nhụy hoa nghệ tây hủ 1g
Nhụy hoa nghệ tây hủ 1g

175,000 đ/g

275,000 đ/g
Củ tam thất
Củ tam thất

980,000 đ/kg

1,400,000 đ/kg
Cây cỏ máu tuệ lâm
Cây cỏ máu tuệ lâm

150,000 đ/kg

180,000 đ/kg
Lá cây trinh nữ hoàng cung
Lá cây trinh nữ hoàng cung

120,000 đ/kg

150,000 đ/kg
Dây thìa canh hải hậu nam định
Dây thìa canh hải hậu nam định

125,000 đ/kg

135,000 đ/kg
Củ đinh lăng tươi
Củ đinh lăng tươi

165,000 đ/kg

190,000 đ/kg
Táo đỏ Tân Cương
Táo đỏ Tân Cương

185,000 đ/kg

195,000 đ/kg
Khổ qua rừng nguyên trái
Khổ qua rừng nguyên trái

365,000 đ/kg

370,000 đ/kg
Củ tam thất
Củ tam thất

980,000 đ/kg

1,400,000 đ/kg
Cây Xạ Đen Hòa Bình
Cây Xạ Đen Hòa Bình

115,000 đ/kg

135,000 đ/kg
Lá Cây Xạ Đen
Lá Cây Xạ Đen

115,000 đ

165,000 đ
Dây thìa canh
Dây thìa canh

120,000 đ/kg

130,000 đ/kg
Lá cây trinh nữ hoàng cung
Lá cây trinh nữ hoàng cung

120,000 đ/kg

150,000 đ/kg
Dây thìa canh hải hậu nam định
Dây thìa canh hải hậu nam định

125,000 đ/kg

135,000 đ/kg
Táo đỏ Tân Cương
Táo đỏ Tân Cương

185,000 đ/kg

195,000 đ/kg
Khổ qua rừng nguyên trái
Khổ qua rừng nguyên trái

365,000 đ/kg

370,000 đ/kg
 Nấm linh xanh
Nấm linh xanh

685,000 đ/kg

700,000 đ/kg
Đẳng sâm (sâm dây ngọc linh)
Đẳng sâm (sâm dây ngọc linh)

285,000 đ/kg

300,000 đ/kg
Trà sơn mật hồng sâm
Trà sơn mật hồng sâm

145,000 đ/kg

180,000 đ/kg
Mật ong ruồi
Mật ong ruồi

865,000 đ/Lít

875,000 đ/Lít
Mật ong bạc hà
Mật ong bạc hà

475,000 đ/bình

895,000 đ/bình
mật ong khoái
mật ong khoái

485,000 đ/Lít

550,000 đ/Lít
Mật ong đen - Mật ong đắng
Mật ong đen - Mật ong đắng

635,000 đ/Lít

750,000 đ/Lít
Mật ong cafe
Mật ong cafe

125,000 đ/Lít

250,000 đ/Lít
Cây Xạ Đen Hòa Bình
Cây Xạ Đen Hòa Bình

115,000 đ/kg

135,000 đ/kg
Lá Cây Xạ Đen
Lá Cây Xạ Đen

115,000 đ

165,000 đ
Lá cây trinh nữ hoàng cung
Lá cây trinh nữ hoàng cung

120,000 đ/kg

150,000 đ/kg
Cây an xoa chữa bệnh gan
Cây an xoa chữa bệnh gan

95,000 đ

100,000 đ
Cây xáo tam phân Khánh Hòa
Cây xáo tam phân Khánh Hòa

2,800,000 đ

5,000,000 đ
Cây bạch hoa xà thiệt thảo
Cây bạch hoa xà thiệt thảo

145,000 đ/kg

149,000 đ/kg
Cây bán chi liên phơi khô
Cây bán chi liên phơi khô

165,000 đ/kg

210,000 đ/kg
Cây bìm bịp
Cây bìm bịp

155,000 đ/kg

165,000 đ/kg
Khổ qua rừng nguyên trái
Khổ qua rừng nguyên trái

365,000 đ/kg

370,000 đ/kg
Lá mảng cầu xiêm
Lá mảng cầu xiêm

365,000 đ/kg

385,000 đ/kg
Hoa đu đủ đực
Hoa đu đủ đực

465,000 đ/kg

485,000 đ/kg
Trà hoa hồng TÂY TẠNG
Trà hoa hồng TÂY TẠNG

545,000 đ/kg

585,000 đ/kg
Dây thìa canh
Dây thìa canh

120,000 đ/kg

130,000 đ/kg
Dây thìa canh hải hậu nam định
Dây thìa canh hải hậu nam định

125,000 đ/kg

135,000 đ/kg
Khổ qua rừng nguyên trái
Khổ qua rừng nguyên trái

365,000 đ/kg

370,000 đ/kg
Lá mảng cầu xiêm
Lá mảng cầu xiêm

365,000 đ/kg

385,000 đ/kg
Quả dứa rừng - Quả dứa dại
Quả dứa rừng - Quả dứa dại

149,000 đ/kg

169,000 đ/kg
Quả sung sấy khô
Quả sung sấy khô

325,000 đ/kg

350,000 đ/kg
Củ Hoài sơn - Củ mài
Củ Hoài sơn - Củ mài

175,000 đ/kg

280,000 đ/kg
Cây cỏ ngọt
Cây cỏ ngọt

165,000 đ/kg

180,000 đ/kg
Lá khôi tía (Lá khôi nhung)
Lá khôi tía (Lá khôi nhung)

535,000 đ/kg

600,000 đ/kg
Chè dây Cao Bằng
Chè dây Cao Bằng

99,000 đ/kg

150,000 đ/kg
Trà lá vối
Trà lá vối

155,000 đ/kg

165,000 đ/kg
Quả sung sấy khô
Quả sung sấy khô

325,000 đ/kg

350,000 đ/kg
Dạ dày Tuệ Tâm
Dạ dày Tuệ Tâm

215,000 đ/hộp

350,000 đ/hộp
Hạt ý dĩ - Hạt bobo
Hạt ý dĩ - Hạt bobo

135,000 đ/kg

150,000 đ/kg
Cây an xoa tím
Cây an xoa tím

95,000 đ

149,000 đ
Cây an xoa chữa bệnh gan
Cây an xoa chữa bệnh gan

95,000 đ

100,000 đ
Cây bìm bịp
Cây bìm bịp

155,000 đ/kg

165,000 đ/kg
Khổ qua rừng nguyên trái
Khổ qua rừng nguyên trái

365,000 đ/kg

370,000 đ/kg
Cà Gai Leo
Cà Gai Leo

149,000 đ

Lá mảng cầu xiêm
Lá mảng cầu xiêm

365,000 đ/kg

385,000 đ/kg
Trà hoa Atiso xanh Đà Lạt
Trà hoa Atiso xanh Đà Lạt

385,000 đ/kg

450,000 đ/kg
Hạt hạnh nhân nguyên vỏ
Hạt hạnh nhân nguyên vỏ

285,000 đ/kg

350,000 đ/kg
Hạt dẻ cười - Hạt dẻ Mỹ
Hạt dẻ cười - Hạt dẻ Mỹ

350,000 đ/kg

450,000 đ/kg
Quả óc chó
Quả óc chó

235,000 đ/kg

250,000 đ/kg
Hặt Mắc ca đắk lắk
Hặt Mắc ca đắk lắk

345,000 đ/kg

380,000 đ/kg
Ô mai Mơ - Xí muội mặn có hạt
Ô mai Mơ - Xí muội mặn có hạt

180,000 đ/kg

250,000 đ/kg
Cây bìm bịp
Cây bìm bịp

155,000 đ/kg

165,000 đ/kg
Trái nhàu khô
Trái nhàu khô

165,000 đ/kg

185,000 đ/kg
Nam Vương Ngọc Linh
Nam Vương Ngọc Linh

400,000 đ/hộp

450,000 đ/hộp

TIN CẦN ĐỌC

Tác dụng của Cà gai hoa tím là gì? Đặc điểm và cách dùng chữa bệnh
Tác dụng của Cà gai hoa tím là gì? Đặc điểm và cách dùng chữa bệnh

Những nội dung chính trong bài: Cà gai hoa tím Thành phần dược tính của cà gai hoa tím Công dụng chủ trị cà gai hoa tím Bài thuốc từ…

Cây Trinh nữ hoàng cung và 7 tác dụng trong việc điều trị bệnh
Cây Trinh nữ hoàng cung và 7 tác dụng trong việc điều trị bệnh

Cây trinh nữ hoàng cung chữa trị bệnh gì? Ít ai biết đến những bài thuốc có trinh nữ hoàng cung trị hiệu quả bệnh đau khớp như bệnh thoái…

Tác dụng của cây Xạ Đen là gì? 8 Cách điều trị bệnh hiệu quả
Tác dụng của cây Xạ Đen là gì? 8 Cách điều trị bệnh hiệu quả

Cây xạ đen không chỉ là một loại thực vật thông thường, đây là một loài cây quý có rất nhiều tác dụng đặc biệt là với sức khỏe con…

Cây đinh lăng là gì? 15 Tác dụng điều trị bệnh ít người biết tới
Cây đinh lăng là gì? 15 Tác dụng điều trị bệnh ít người biết tới

Cây đinh lăng ngoài việc dùng củ đinh lăng để ngâm rượu, công dụng của cây đinh lăng còn rất nhiều đặc biệt trong việc sử dụng các thành phần…

Điều cấm kỵ khi sử dụng ba kích ngâm rượu
Điều cấm kỵ khi sử dụng ba kích ngâm rượu

Anh Nguyễn Văn Thắng, trú tại Ninh Giang, Hà Dương 34 tuổi, tâm sự, năm ngoái anh đi Quảng Ninh chơi. Thấy mọi người mua củ ba kích về anh…

Tác dụng của trái sim: bổ huyết, dưỡng an thai
Tác dụng của trái sim: bổ huyết, dưỡng an thai

Rễ, lá và trái sim được dùng làm dược liệu trong y học cổ truyền Việt Nam và Trung Quốc, có tác dụng bổ huyết, an thai.

Cây an xoa là cây gì? Tác dụng của cây an xoa như thế nào?
Cây an xoa là cây gì? Tác dụng của cây an xoa như thế nào?

Hiện nay rất nhiều người muốn tìm mua cây an xoa vì nghe lời truyền miệng rằng loại cây này rất tốt cho sức khỏe? Vậy thực tế, đây là…

Note ngay các bài thuốc chữa bệnh từ sâm cau rừng
Note ngay các bài thuốc chữa bệnh từ sâm cau rừng

Do sâm cau rừng là loại dược liệu có nhiều công dụng nên tùy thuộc vào hiệu quả của mỗi loại bệnh mà có thể điều chế cũng như cách…

GỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM CHÚNG TÔI

TRUNG TÂM DƯỢC LIỆU TUỆ TÂM

Với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật đặc biệt là chuyên ngành công nghệ sinh học,ứng dụng khoa học vào việc phát triển và nuôi trồng giống cây trồng sạch để phục vụ con người trong việc chăm sóc sức khoẻ,chăm sóc sắc đẹp. Ngày nay nhu cầu về việc sử dụng các vị thuốc quý,các cây dược liệu quý hiếm trung tâm dược liệu Tuệ Tâm không ngừng khai thác và nuôi trồng các loại dược liệu quý từ thiên nhiên,nhập khẩu các loại dược liệu quý từ các nước trên thế giới,chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị những loại dược liệu mà chúng tôi đang nuôi trồng và khai thác

 

DƯỢC LIỆU TUỆ TÂM xin cam kết các sản phẩm, vị thuốc đều là 100% sản phẩm tự nhiên đúng chất lượng, nếu phát hiện sản phẩm không đúng chất lượng chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và hoàn tiến 200% cho khách hàng