Cây tầm bóp - Cây thù lù
Cây tầm bóp - Cây thù lù

150,000đ/kg

180,000đ/kg
Sâm tiên mao - Sâm cau đen
Sâm tiên mao - Sâm cau đen

320,000đ/kg

500,000đ/kg
Xuyên tâm liên
Xuyên tâm liên

200,000đ/kg

350,000đ/kg
Trà hắc kỷ tử - Kỷ tử đen
Trà hắc kỷ tử - Kỷ tử đen

385,000đ/kg

450,000đ/kg
Rể cây mật nhân
Rể cây mật nhân

215,000đ/kg

320,000đ/kg
Cây tầm bóp - Cây thù lù
Cây tầm bóp - Cây thù lù

150,000đ/kg

180,000đ/kg
Xuyên tâm liên
Xuyên tâm liên

200,000đ/kg

350,000đ/kg
Trà hắc kỷ tử - Kỷ tử đen
Trà hắc kỷ tử - Kỷ tử đen

385,000đ/kg

450,000đ/kg
Rể cây mật nhân
Rể cây mật nhân

215,000đ/kg

320,000đ/kg
Sâm đương quy
Sâm đương quy

365,000đ/kg

385,000đ/kg
Cây tầm bóp - Cây thù lù
Cây tầm bóp - Cây thù lù

150,000đ/kg

180,000đ/kg
Xuyên tâm liên
Xuyên tâm liên

200,000đ/kg

350,000đ/kg
Trà hắc kỷ tử - Kỷ tử đen
Trà hắc kỷ tử - Kỷ tử đen

385,000đ/kg

450,000đ/kg
Rể cây mật nhân
Rể cây mật nhân

215,000đ/kg

320,000đ/kg
Sâm đương quy
Sâm đương quy

365,000đ/kg

385,000đ/kg
Slide-01
Sâm đương quy
Sâm đương quy

365,000 đ/kg

385,000 đ/kg
Cây Mú Từn - Cù boong nậu
Cây Mú Từn - Cù boong nậu

115,000 đ/kg

135,000 đ/kg
Minh mạng thang 33 vị 2 tắc kè
Minh mạng thang 33 vị 2 tắc kè

255,000 Thang

265,000 Thang
Amakong 12 vị tây nguyên
Amakong 12 vị tây nguyên

135,000 Thang

148,000 Thang
Nhục thung dung
Nhục thung dung

635,000 đ/kg

650,000 đ/kg
Củ đinh lăng tươi
Củ đinh lăng tươi

165,000 đ/kg

190,000 đ/kg
Tứn khửn thang 8 vị
Tứn khửn thang 8 vị

245,000 đ/kg

289,000 đ/kg
Táo đỏ Tân Cương
Táo đỏ Tân Cương

135,000 đ/kg

195,000 đ/kg
Trái nhàu khô
Trái nhàu khô

165,000 đ/kg

185,000 đ/kg
Sâm ô linh
Sâm ô linh

12,000,000 đ/kg

13,000,000 đ/kg
Long nhãn sông mã
Long nhãn sông mã

365,000 đ/kg

385,000 đ/kg
Cây tầm bóp - Cây thù lù
Cây tầm bóp - Cây thù lù

150,000 đ/kg

180,000 đ/kg
Xuyên tâm liên
Xuyên tâm liên

200,000 đ/kg

350,000 đ/kg
Rể cây mật nhân
Rể cây mật nhân

215,000 đ/kg

320,000 đ/kg
Củ tam thất
Củ tam thất

980,000 đ/kg

1,400,000 đ/kg
Cây Mú Từn - Cù boong nậu
Cây Mú Từn - Cù boong nậu

115,000 đ/kg

135,000 đ/kg
Dây thìa canh
Dây thìa canh

120,000 đ/kg

130,000 đ/kg
Cây an xoa tím
Cây an xoa tím

95,000 đ

149,000 đ
Lá cây trinh nữ hoàng cung
Lá cây trinh nữ hoàng cung

120,000 đ/kg

150,000 đ/kg
Cây an xoa chữa bệnh gan
Cây an xoa chữa bệnh gan

95,000 đ

100,000 đ
Quả sim rừng
Quả sim rừng

145,000 đ/kg

200,000 đ/kg
Sâm cau rừng tây bắc
Sâm cau rừng tây bắc

139,000 đ/kg

149,000 đ/kg
Lá dâm dương hoắc
Lá dâm dương hoắc

335,000 đ

350,000 đ
Bạch tật lê
Bạch tật lê

235,000 đ/kg

265,000 đ/kg
Nhục thung dung đen dẻo
Nhục thung dung đen dẻo

635,000 đ/kg

650,000 đ/kg
Cao sìn sú Tây Nguyên
Cao sìn sú Tây Nguyên

200,000 đ/gói

250,000 đ/gói
Nam Vương Ngọc Linh
Nam Vương Ngọc Linh

400,000 đ/hộp

450,000 đ/hộp
Củ tam thất
Củ tam thất

980,000 đ/kg

1,400,000 đ/kg
Sâm cau rừng tây bắc
Sâm cau rừng tây bắc

139,000 đ/kg

149,000 đ/kg
Kiếu nhiêu lỵ
Kiếu nhiêu lỵ

245,000 đ/kg

400,000 đ/kg
Kiếu nhiêu lỵ - SỨC CHÍN TRÂU
Kiếu nhiêu lỵ - SỨC CHÍN TRÂU

245,000 đ/kg

300,000 đ/kg
Minh mạng thang 33 vị 2 tắc kè
Minh mạng thang 33 vị 2 tắc kè

255,000 Thang

265,000 Thang
Amakong 12 vị tây nguyên
Amakong 12 vị tây nguyên

135,000 Thang

148,000 Thang
Cây bạch hoa xà thiệt thảo
Cây bạch hoa xà thiệt thảo

145,000 đ/kg

149,000 đ/kg
Lá dâm dương hoắc
Lá dâm dương hoắc

335,000 đ

350,000 đ
Cây bán chi liên phơi khô
Cây bán chi liên phơi khô

165,000 đ/kg

210,000 đ/kg
Sâm cau rừng tây bắc phơi khô
Sâm cau rừng tây bắc phơi khô

195,000 đ/kg

225,000 đ/kg
Củ tam thất
Củ tam thất

980,000 đ/kg

1,400,000 đ/kg
Cây cỏ máu tuệ lâm
Cây cỏ máu tuệ lâm

150,000 đ/kg

180,000 đ/kg
Dây thìa canh
Dây thìa canh

120,000 đ/kg

130,000 đ/kg
Cây an xoa tím
Cây an xoa tím

95,000 đ

149,000 đ
Lá cây trinh nữ hoàng cung
Lá cây trinh nữ hoàng cung

120,000 đ/kg

150,000 đ/kg
Minh mạng thang 33 vị 2 tắc kè
Minh mạng thang 33 vị 2 tắc kè

255,000 Thang

265,000 Thang
Cây xáo tam phân Khánh Hòa
Cây xáo tam phân Khánh Hòa

2,800,000 đ

5,000,000 đ
Dây thìa canh hải hậu nam định
Dây thìa canh hải hậu nam định

125,000 đ/kg

135,000 đ/kg
Cây bạch hoa xà thiệt thảo
Cây bạch hoa xà thiệt thảo

145,000 đ/kg

149,000 đ/kg
Lá dâm dương hoắc
Lá dâm dương hoắc

335,000 đ

350,000 đ
Nhục thung dung
Nhục thung dung

635,000 đ/kg

650,000 đ/kg
Trà hoa cúc
Trà hoa cúc

455,000 đ/kg

465,000 đ/kg
Trà hoa hồng TÂY TẠNG
Trà hoa hồng TÂY TẠNG

545,000 đ/kg

585,000 đ/kg
Trà hoa nhài
Trà hoa nhài

585,000 đ/kg

600,000 đ/kg
Trà hoa hồng
Trà hoa hồng

485,000 đ/kg

585,000 đ/kg
Trà hoa đậu biếc
Trà hoa đậu biếc

425,000 đ/kg

450,000 đ/kg
Hoa cúc trắng - Bạch cúc
Hoa cúc trắng - Bạch cúc

475,000 đ/kg

500,000 đ/kg
Nhụy hoa nghệ tây hủ 1g
Nhụy hoa nghệ tây hủ 1g

175,000 đ/g

275,000 đ/g
Củ tam thất
Củ tam thất

980,000 đ/kg

1,400,000 đ/kg
Cây cỏ máu tuệ lâm
Cây cỏ máu tuệ lâm

150,000 đ/kg

180,000 đ/kg
Lá cây trinh nữ hoàng cung
Lá cây trinh nữ hoàng cung

120,000 đ/kg

150,000 đ/kg
Dây thìa canh hải hậu nam định
Dây thìa canh hải hậu nam định

125,000 đ/kg

135,000 đ/kg
Củ đinh lăng tươi
Củ đinh lăng tươi

165,000 đ/kg

190,000 đ/kg
Táo đỏ Tân Cương
Táo đỏ Tân Cương

135,000 đ/kg

195,000 đ/kg
Khổ qua rừng nguyên trái
Khổ qua rừng nguyên trái

365,000 đ/kg

370,000 đ/kg
Củ tam thất
Củ tam thất

980,000 đ/kg

1,400,000 đ/kg
Cây Xạ Đen Hòa Bình
Cây Xạ Đen Hòa Bình

115,000 đ/kg

135,000 đ/kg
Lá Cây Xạ Đen
Lá Cây Xạ Đen

115,000 đ

165,000 đ
Dây thìa canh
Dây thìa canh

120,000 đ/kg

130,000 đ/kg
Lá cây trinh nữ hoàng cung
Lá cây trinh nữ hoàng cung

120,000 đ/kg

150,000 đ/kg
Dây thìa canh hải hậu nam định
Dây thìa canh hải hậu nam định

125,000 đ/kg

135,000 đ/kg
Táo đỏ Tân Cương
Táo đỏ Tân Cương

135,000 đ/kg

195,000 đ/kg
Khổ qua rừng nguyên trái
Khổ qua rừng nguyên trái

365,000 đ/kg

370,000 đ/kg
 Nấm linh xanh
Nấm linh xanh

685,000 đ/kg

700,000 đ/kg
Đẳng sâm (sâm dây ngọc linh)
Đẳng sâm (sâm dây ngọc linh)

285,000 đ/kg

300,000 đ/kg
Trà sơn mật hồng sâm
Trà sơn mật hồng sâm

145,000 đ/kg

180,000 đ/kg
Mật ong ruồi
Mật ong ruồi

865,000 đ/Lít

875,000 đ/Lít
Mật ong bạc hà
Mật ong bạc hà

475,000 đ/bình

895,000 đ/bình
mật ong khoái
mật ong khoái

485,000 đ/Lít

550,000 đ/Lít
Mật ong đen - Mật ong đắng
Mật ong đen - Mật ong đắng

635,000 đ/Lít

750,000 đ/Lít
Mật ong cafe
Mật ong cafe

125,000 đ/Lít

250,000 đ/Lít
Cây Xạ Đen Hòa Bình
Cây Xạ Đen Hòa Bình

115,000 đ/kg

135,000 đ/kg
Lá Cây Xạ Đen
Lá Cây Xạ Đen

115,000 đ

165,000 đ
Lá cây trinh nữ hoàng cung
Lá cây trinh nữ hoàng cung

120,000 đ/kg

150,000 đ/kg
Cây an xoa chữa bệnh gan
Cây an xoa chữa bệnh gan

95,000 đ

100,000 đ
Cây xáo tam phân Khánh Hòa
Cây xáo tam phân Khánh Hòa

2,800,000 đ

5,000,000 đ
Cây bạch hoa xà thiệt thảo
Cây bạch hoa xà thiệt thảo

145,000 đ/kg

149,000 đ/kg
Cây bán chi liên phơi khô
Cây bán chi liên phơi khô

165,000 đ/kg

210,000 đ/kg
Cây bìm bịp
Cây bìm bịp

155,000 đ/kg

165,000 đ/kg
Khổ qua rừng nguyên trái
Khổ qua rừng nguyên trái

365,000 đ/kg

370,000 đ/kg
Lá mảng cầu xiêm
Lá mảng cầu xiêm

365,000 đ/kg

385,000 đ/kg
Hoa đu đủ đực
Hoa đu đủ đực

465,000 đ/kg

485,000 đ/kg
Trà hoa hồng TÂY TẠNG
Trà hoa hồng TÂY TẠNG

545,000 đ/kg

585,000 đ/kg
Dây thìa canh
Dây thìa canh

120,000 đ/kg

130,000 đ/kg
Dây thìa canh hải hậu nam định
Dây thìa canh hải hậu nam định

125,000 đ/kg

135,000 đ/kg
Khổ qua rừng nguyên trái
Khổ qua rừng nguyên trái

365,000 đ/kg

370,000 đ/kg
Lá mảng cầu xiêm
Lá mảng cầu xiêm

365,000 đ/kg

385,000 đ/kg
Quả dứa rừng - Quả dứa dại
Quả dứa rừng - Quả dứa dại

149,000 đ/kg

169,000 đ/kg
Quả sung sấy khô
Quả sung sấy khô

325,000 đ/kg

350,000 đ/kg
Củ Hoài sơn - Củ mài
Củ Hoài sơn - Củ mài

175,000 đ/kg

280,000 đ/kg
Cây cỏ ngọt
Cây cỏ ngọt

165,000 đ/kg

180,000 đ/kg
Lá khôi tía (Lá khôi nhung)
Lá khôi tía (Lá khôi nhung)

535,000 đ/kg

600,000 đ/kg
Chè dây Cao Bằng
Chè dây Cao Bằng

99,000 đ/kg

150,000 đ/kg
Trà lá vối
Trà lá vối

155,000 đ/kg

165,000 đ/kg
Quả sung sấy khô
Quả sung sấy khô

325,000 đ/kg

350,000 đ/kg
Dạ dày Tuệ Tâm
Dạ dày Tuệ Tâm

215,000 đ/hộp

350,000 đ/hộp
Hạt ý dĩ - Hạt bobo
Hạt ý dĩ - Hạt bobo

135,000 đ/kg

150,000 đ/kg
Cây an xoa tím
Cây an xoa tím

95,000 đ

149,000 đ
Cây an xoa chữa bệnh gan
Cây an xoa chữa bệnh gan

95,000 đ

100,000 đ
Cây bìm bịp
Cây bìm bịp

155,000 đ/kg

165,000 đ/kg
Khổ qua rừng nguyên trái
Khổ qua rừng nguyên trái

365,000 đ/kg

370,000 đ/kg
Cà Gai Leo
Cà Gai Leo

149,000 đ

Lá mảng cầu xiêm
Lá mảng cầu xiêm

365,000 đ/kg

385,000 đ/kg
Trà hoa Atiso xanh Đà Lạt
Trà hoa Atiso xanh Đà Lạt

385,000 đ/kg

450,000 đ/kg
Cây bìm bịp
Cây bìm bịp

155,000 đ/kg

165,000 đ/kg
Trái nhàu khô
Trái nhàu khô

165,000 đ/kg

185,000 đ/kg
Nam Vương Ngọc Linh
Nam Vương Ngọc Linh

400,000 đ/hộp

450,000 đ/hộp

TIN CẦN ĐỌC

Cây xạ đen là gì, Công dụng của cây xạ đen
Cây xạ đen là gì, Công dụng của cây xạ đen

Cây xạ đen hay còn gọi là cây ung thư (theo dân tộc Mường ở tỉnh Hòa Bình), cây quả nâu, bách giải, bạch vạn hoa, thanh giang đằng, dây…

Cây xương khỉ có mấy loại
Cây xương khỉ có mấy loại

Cây xương khỉ có 3 loại phổ biến đó là xương khỉ trắng, đỏ và tím, loại cây này thường mọc thành bụi ở những vùng ẩm ướt. Do đó,…

Hình ảnh cây xương khỉ
Hình ảnh cây xương khỉ

Hình ảnh của cây xương khỉ Hình ảnh của cây xương khỉ là loại cây nhỏ, mọc thành bụi, có thể cao tới 3m Lá nguyên, cuống ngắn, lá mặt…

Cây xương khỉ là gì? Công dụng của cây xương khỉ
Cây xương khỉ là gì? Công dụng của cây xương khỉ

Cây xương khỉ là loại cây nhỏ, mọc thành bụi, có thể cao tới 3m. Lá nguyên, cuống ngắn, lá mặt hơi nhẵn, màu xanh thẫm. Cây được mọc hoang…

Sâm ô linh có tác dụng gì
Sâm ô linh có tác dụng gì

Sâm ô linh có tác dụng tốt cho gan, dạ dầy, an thần, trị mất ngủ, cầm máu, giảm huyết áp cao và trị bỏng, hỗ trợ bệnh yếu sinh…

Sâm ô linh mọc ở đâu
Sâm ô linh mọc ở đâu

Sâm ô linh thường được tìm thấy trong tổ mối bị bỏ hoang nằm sâu từ 0,5 đến 2 m dưới mặt đất. Chủ yếu ở chỗ đất đồi ấm…

Cách sử cụng cây kha cúc, Những lưu ý khi dùng cây kha cúc chữa bệnh
Cách sử cụng cây kha cúc, Những lưu ý khi dùng cây kha cúc chữa bệnh

Công dụng của cỏ ca khúc ứng dụng trong đông y, Thanh lọc cơ thể, giảm nóng trong người, giúp an thần ngủ ngon , Giảm căng thẳng, bồi bổ…

Cây kha cúc là gì, Công dụng của cây kha cúc
Cây kha cúc là gì, Công dụng của cây kha cúc

Cỏ kha cúc còn được biết đến với tên gọi cây chiêu liêu, hạt chiêu liêu, kha lê hay kha lê lặc. Cây này có tên khoa học là Terminalia…

GỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM CHÚNG TÔI

TRUNG TÂM DƯỢC LIỆU TUỆ TÂM

Với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật đặc biệt là chuyên ngành công nghệ sinh học,ứng dụng khoa học vào việc phát triển và nuôi trồng giống cây trồng sạch để phục vụ con người trong việc chăm sóc sức khoẻ,chăm sóc sắc đẹp. Ngày nay nhu cầu về việc sử dụng các vị thuốc quý,các cây dược liệu quý hiếm trung tâm dược liệu Tuệ Tâm không ngừng khai thác và nuôi trồng các loại dược liệu quý từ thiên nhiên,nhập khẩu các loại dược liệu quý từ các nước trên thế giới,chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị những loại dược liệu mà chúng tôi đang nuôi trồng và khai thác

 

DƯỢC LIỆU TUỆ TÂM xin cam kết các sản phẩm, vị thuốc đều là 100% sản phẩm tự nhiên đúng chất lượng, nếu phát hiện sản phẩm không đúng chất lượng chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và hoàn tiến 200% cho khách hàng