Trà hắc kỷ tử - Kỷ tử đen
Trà hắc kỷ tử - Kỷ tử đen

385,000đ/kg

450,000đ/kg
Rể cây mật nhân
Rể cây mật nhân

215,000đ/kg

320,000đ/kg
Sâm đương quy
Sâm đương quy

365,000đ/kg

385,000đ/kg
Cây Xạ Đen Hòa Bình
Cây Xạ Đen Hòa Bình

115,000đ/kg

135,000đ/kg
Cây cỏ máu tuệ lâm
Cây cỏ máu tuệ lâm

150,000đ/kg

180,000đ/kg
Trà hắc kỷ tử - Kỷ tử đen
Trà hắc kỷ tử - Kỷ tử đen

385,000đ/kg

450,000đ/kg
Rể cây mật nhân
Rể cây mật nhân

215,000đ/kg

320,000đ/kg
Sâm đương quy
Sâm đương quy

365,000đ/kg

385,000đ/kg
Củ tam thất
Củ tam thất

980,000đ/kg

1,400,000đ/kg
Cây Xạ Đen Hòa Bình
Cây Xạ Đen Hòa Bình

115,000đ/kg

135,000đ/kg
Trà hắc kỷ tử - Kỷ tử đen
Trà hắc kỷ tử - Kỷ tử đen

385,000đ/kg

450,000đ/kg
Rể cây mật nhân
Rể cây mật nhân

215,000đ/kg

320,000đ/kg
Sâm đương quy
Sâm đương quy

365,000đ/kg

385,000đ/kg
Cây Mú Từn - Cù boong nậu
Cây Mú Từn - Cù boong nậu

115,000đ/kg

135,000đ/kg
Dây thìa canh
Dây thìa canh

120,000đ/kg

130,000đ/kg
Slide-01
Sâm đương quy
Sâm đương quy

365,000 đ/kg

385,000 đ/kg
Cây Mú Từn - Cù boong nậu
Cây Mú Từn - Cù boong nậu

115,000 đ/kg

135,000 đ/kg
Minh mạng thang 33 vị 2 tắc kè
Minh mạng thang 33 vị 2 tắc kè

255,000 Thang

265,000 Thang
Amakong 12 vị tây nguyên
Amakong 12 vị tây nguyên

135,000 Thang

148,000 Thang
Nhục thung dung
Nhục thung dung

635,000 đ/kg

650,000 đ/kg
Củ đinh lăng tươi
Củ đinh lăng tươi

165,000 đ/kg

190,000 đ/kg
Tứn khửn thang 8 vị
Tứn khửn thang 8 vị

245,000 đ/kg

289,000 đ/kg
Táo đỏ Tân Cương
Táo đỏ Tân Cương

185,000 đ/kg

195,000 đ/kg
Trái nhàu khô
Trái nhàu khô

165,000 đ/kg

185,000 đ/kg
Sâm ô linh
Sâm ô linh

12,000,000 đ/kg

13,000,000 đ/kg
Long nhãn sông mã
Long nhãn sông mã

365,000 đ/kg

385,000 đ/kg
Rể cây mật nhân
Rể cây mật nhân

215,000 đ/kg

320,000 đ/kg
Củ tam thất
Củ tam thất

980,000 đ/kg

1,400,000 đ/kg
Cây Mú Từn - Cù boong nậu
Cây Mú Từn - Cù boong nậu

115,000 đ/kg

135,000 đ/kg
Dây thìa canh
Dây thìa canh

120,000 đ/kg

130,000 đ/kg
Cây an xoa tím
Cây an xoa tím

95,000 đ

149,000 đ
Lá cây trinh nữ hoàng cung
Lá cây trinh nữ hoàng cung

120,000 đ/kg

150,000 đ/kg
Cây an xoa chữa bệnh gan
Cây an xoa chữa bệnh gan

95,000 đ

100,000 đ
Quả sim rừng
Quả sim rừng

145,000 đ/kg

200,000 đ/kg
Dây thìa canh hải hậu nam định
Dây thìa canh hải hậu nam định

125,000 đ/kg

135,000 đ/kg
Cây bạch hoa xà thiệt thảo
Cây bạch hoa xà thiệt thảo

145,000 đ/kg

149,000 đ/kg
Củ tam thất
Củ tam thất

980,000 đ/kg

1,400,000 đ/kg
Sâm cau rừng tây bắc
Sâm cau rừng tây bắc

139,000 đ/kg

149,000 đ/kg
Kiếu nhiêu lỵ
Kiếu nhiêu lỵ

245,000 đ/kg

400,000 đ/kg
Kiếu nhiêu lỵ - SỨC CHÍN TRÂU
Kiếu nhiêu lỵ - SỨC CHÍN TRÂU

245,000 đ/kg

300,000 đ/kg
Minh mạng thang 33 vị 2 tắc kè
Minh mạng thang 33 vị 2 tắc kè

255,000 Thang

265,000 Thang
Amakong 12 vị tây nguyên
Amakong 12 vị tây nguyên

135,000 Thang

148,000 Thang
Cây bạch hoa xà thiệt thảo
Cây bạch hoa xà thiệt thảo

145,000 đ/kg

149,000 đ/kg
Lá dâm dương hoắc
Lá dâm dương hoắc

335,000 đ

350,000 đ
Cây bán chi liên phơi khô
Cây bán chi liên phơi khô

105,000 đ/kg

110,000 đ/kg
Sâm cau rừng tây bắc phơi khô
Sâm cau rừng tây bắc phơi khô

195,000 đ/kg

225,000 đ/kg
Củ tam thất
Củ tam thất

980,000 đ/kg

1,400,000 đ/kg
Cây cỏ máu tuệ lâm
Cây cỏ máu tuệ lâm

150,000 đ/kg

180,000 đ/kg
Dây thìa canh
Dây thìa canh

120,000 đ/kg

130,000 đ/kg
Cây an xoa tím
Cây an xoa tím

95,000 đ

149,000 đ
Lá cây trinh nữ hoàng cung
Lá cây trinh nữ hoàng cung

120,000 đ/kg

150,000 đ/kg
Minh mạng thang 33 vị 2 tắc kè
Minh mạng thang 33 vị 2 tắc kè

255,000 Thang

265,000 Thang
Cây xáo tam phân Khánh Hòa
Cây xáo tam phân Khánh Hòa

2,800,000 đ

5,000,000 đ
Dây thìa canh hải hậu nam định
Dây thìa canh hải hậu nam định

125,000 đ/kg

135,000 đ/kg
Cây bạch hoa xà thiệt thảo
Cây bạch hoa xà thiệt thảo

145,000 đ/kg

149,000 đ/kg
Lá dâm dương hoắc
Lá dâm dương hoắc

335,000 đ

350,000 đ
Nhục thung dung
Nhục thung dung

635,000 đ/kg

650,000 đ/kg
Củ tam thất
Củ tam thất

980,000 đ/kg

1,400,000 đ/kg
Cây cỏ máu tuệ lâm
Cây cỏ máu tuệ lâm

150,000 đ/kg

180,000 đ/kg
Lá cây trinh nữ hoàng cung
Lá cây trinh nữ hoàng cung

120,000 đ/kg

150,000 đ/kg
Dây thìa canh hải hậu nam định
Dây thìa canh hải hậu nam định

125,000 đ/kg

135,000 đ/kg
Củ đinh lăng tươi
Củ đinh lăng tươi

165,000 đ/kg

190,000 đ/kg
Táo đỏ Tân Cương
Táo đỏ Tân Cương

185,000 đ/kg

195,000 đ/kg
Khổ qua rừng nguyên trái
Khổ qua rừng nguyên trái

365,000 đ/kg

370,000 đ/kg
Củ tam thất
Củ tam thất

980,000 đ/kg

1,400,000 đ/kg
Cây Xạ Đen Hòa Bình
Cây Xạ Đen Hòa Bình

115,000 đ/kg

135,000 đ/kg
Lá Cây Xạ Đen
Lá Cây Xạ Đen

115,000 đ

165,000 đ
Dây thìa canh
Dây thìa canh

120,000 đ/kg

130,000 đ/kg
Lá cây trinh nữ hoàng cung
Lá cây trinh nữ hoàng cung

120,000 đ/kg

150,000 đ/kg
Dây thìa canh hải hậu nam định
Dây thìa canh hải hậu nam định

125,000 đ/kg

135,000 đ/kg
Táo đỏ Tân Cương
Táo đỏ Tân Cương

185,000 đ/kg

195,000 đ/kg
Khổ qua rừng nguyên trái
Khổ qua rừng nguyên trái

365,000 đ/kg

370,000 đ/kg
 Nấm linh xanh
Nấm linh xanh

685,000 đ/kg

700,000 đ/kg
Đẳng sâm (sâm dây ngọc linh)
Đẳng sâm (sâm dây ngọc linh)

285,000 đ/kg

300,000 đ/kg
Trà sơn mật hồng sâm
Trà sơn mật hồng sâm

145,000 đ/kg

180,000 đ/kg
Mật ong ruồi
Mật ong ruồi

865,000 đ/Lít

875,000 đ/Lít
Mật ong bạc hà
Mật ong bạc hà

475,000 đ/bình

895,000 đ/bình
mật ong khoái
mật ong khoái

485,000 đ/Lít

550,000 đ/Lít
Mật ong đen - Mật ong đắng
Mật ong đen - Mật ong đắng

635,000 đ/Lít

750,000 đ/Lít
Cây Xạ Đen Hòa Bình
Cây Xạ Đen Hòa Bình

115,000 đ/kg

135,000 đ/kg
Lá Cây Xạ Đen
Lá Cây Xạ Đen

115,000 đ

165,000 đ
Lá cây trinh nữ hoàng cung
Lá cây trinh nữ hoàng cung

120,000 đ/kg

150,000 đ/kg
Cây an xoa chữa bệnh gan
Cây an xoa chữa bệnh gan

95,000 đ

100,000 đ
Cây xáo tam phân Khánh Hòa
Cây xáo tam phân Khánh Hòa

2,800,000 đ

5,000,000 đ
Cây bạch hoa xà thiệt thảo
Cây bạch hoa xà thiệt thảo

145,000 đ/kg

149,000 đ/kg
Cây bán chi liên phơi khô
Cây bán chi liên phơi khô

105,000 đ/kg

110,000 đ/kg
Cây bìm bịp
Cây bìm bịp

155,000 đ/kg

165,000 đ/kg
Khổ qua rừng nguyên trái
Khổ qua rừng nguyên trái

365,000 đ/kg

370,000 đ/kg
Lá mảng cầu xiêm
Lá mảng cầu xiêm

365,000 đ/kg

385,000 đ/kg
Hoa đu đủ đực
Hoa đu đủ đực

465,000 đ/kg

485,000 đ/kg
Trà hoa hồng TÂY TẠNG
Trà hoa hồng TÂY TẠNG

545,000 đ/kg

585,000 đ/kg
Dây thìa canh
Dây thìa canh

120,000 đ/kg

130,000 đ/kg
Dây thìa canh hải hậu nam định
Dây thìa canh hải hậu nam định

125,000 đ/kg

135,000 đ/kg
Khổ qua rừng nguyên trái
Khổ qua rừng nguyên trái

365,000 đ/kg

370,000 đ/kg
Lá mảng cầu xiêm
Lá mảng cầu xiêm

365,000 đ/kg

385,000 đ/kg
Quả dứa rừng - Quả dứa dại
Quả dứa rừng - Quả dứa dại

149,000 đ/kg

169,000 đ/kg
Quả sung sấy khô
Quả sung sấy khô

325,000 đ/kg

350,000 đ/kg
Trà hoa đậu biếc
Trà hoa đậu biếc

425,000 đ/kg

450,000 đ/kg
Củ Hoài sơn - Củ mài
Củ Hoài sơn - Củ mài

175,000 đ/kg

280,000 đ/kg
Cây cỏ ngọt
Cây cỏ ngọt

165,000 đ/kg

180,000 đ/kg